Verdieping bouwrecht

PO punt(en): 16

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 24

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

In deze cursus wordt u door 5 docenten uit de praktijk en wetenschap in twee dagen op de hoogte gebracht op het gebied van Bouwrecht. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld! Het zijn twee intensieve dagen maar zeer goed te volgen door de afwisseling van docenten.

Op de hoogte blijven over Verdieping bouwrecht

Programma

Bouwcontracten | oplevering | meer- en minderwerk | waarschuwingsplichten (klassikaal)

mr. Hans Smeekens | mr. Bas van Schouwenburg

maandag 01-11-2021 | 09:00 uur - 18:15 uur

November 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Meerwerk
 • Minderwerk
 • Het Burgerlijk Wetboek
 • PELSC en DCFR
 • Standaardvoorwaarden
 • UAV §35
 • §36 UAV Bestekswijzigingen
 • Verhoging van de prijs
 • Gevolg geven aan bestekswijzigingen
 • §37 UAV. Stelposten
 • §38 UAV. Hoeveelheden
 • § 39 UAV. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
 • DNR
 • UAV-GC
 • § 14 UAV - GC
 • Onderzoeks - en informatieplicht
 • UAV-GC 2020
 • De waarschuwingsplicht
 • Art. 7:754 BW
 • De UAV
 • UAV-GC 2020
 • DNR
 • Bouwcontracten
 • Regieovereenkomst
 • Traditionele aannemingsovereenkomst
 • Engineer & Build overeenkomst
 • Design & Build overeenkomst
 • Turnkey overeenkomst
 • Algemene Voorwaarden
 • Aanvang van het werk
 • Uitvoeringstermijn en boete
 • Bankgarantiete
 • Geschillenbeslechting
 • Overzicht uitspraken: Geschillenbeslechting
 • Oplevering
 • Overzicht uitspraken: Geen schriftelijke aanvraag tot opneming
 • Overzicht uitspraken: Tóch geen goedkeuring.
 • Vragen?

Lees meer

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheden | ontbinding, opzegging en beëindiging bouwcontracten | ... (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse | mr. Richard-Jan Roks | mr. Monique Niesen

donderdag 11-11-2021 | 09:00 uur - 18:00 uur

November 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Raad van Arbitrage
 • Arbitraal beding
 • Expertise in arbitrage
 • Bevoegdheid
 • Soorten procedures
 • Procedure garantiewoningen
 • Executie
 • Hoger beroep
 • Akte tot herstel
 • Aanvulling vonnis
 • Vernietiging
 • Herroeping
 • Archetype
 • Medeaansprakelijkheid
 • Meerzijdige verantwoordelijkheid: niet de enige oorzaak
 • Eigen schuld
 • Toepassingsbereik
 • Causaliteit
 • Billijkheid
 • Toerekening van eigen handelen
 • Toerekening van andermans fouten aan de benadeelde
 • complicatie exoneratie
 • Beëindiging
 • Opzegging
 • Wijze van opzegging
 • Stilzwijgende opzegging
 • Ontbinding wordt opzegging
 • Gevolgen opzegging
 • Bepaling bespaarde kosten
 • Mededelingsplicht aannemer
 • Afrekening bij regieovereenkomst
 • Ontbinding
 • Ieder tekortkoming
 • Anticipatieve ontbinding
 • Dwingend recht
 • Overeenkomst van opdracht
 • Loon bij voortijdig einde opdracht
 • Beëindiging volgens DNR 2011
 • Opzeggingsgronden
 • Vertraging
 • Gevolgen opzegging opdracht
 • Gevolgen opzegging opdracht
 • Rechten op het advies

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Richard-Jan-Roks-doek-1.jpg
mr. Richard-Jan Roks

advocaat en partner Kennedy van der Laan

Bekijk profiel
mr.-Hans-Smeekens.jpg
mr. Hans Smeekens

partner Rassers Advocaten

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Monique Niesen

adjunct directeur bij Raad van Arbitrage voor de Bouw

Bekijk profiel

Jurisprudentie