Online cursus verdieping contract- en aansprakelijkheidsrecht

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht

De actualiteiten van twee onderdelen, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht, zullen uitgebreid worden besproken door mr. A.V.T. de Bie.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Aansprakelijkheidsrecht | deel 1 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 25-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wet Affectieschade
 • Onrechtmatige daad
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juli 2019 | Aardbevingsschade Groningen
 • Annotatie: Hoge Raad 27 september 2019 | Rookverbod Horeca
 • Annotatie: Hoge Raad 20 december 2019 | Urgenda/Staat
 • Annotatie: Hoge Raad 17 januari 2020 | Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Annotatie: Hoge Raad 26 januari 1991 | Doorkruisingsleer bij kostenverhaal
 • Relativiteitseis
 • Correctie Langemeijer
 • Annotatie: Hoge Raad 20 september 2019 | Schietincident Alphen a/d Rijn
 • Overzicht uitspraken: Schadestaatprocedure

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheidsrecht | deel 2 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 25-06-2021 | 11:15 uur - 13:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Causaliteit en kansschade
 • Causaliteit als voorwaarde vestiging
 • Annotatie: Hoge Raad 2020 | Bewijslastverdeling
 • Overzicht uitspraken: CSQN-causaliteit en bewijs
 • Annotatie: Hoge Raad 10 januari 2020 | Omkeringsregel
 • Overzicht uitspraken: Soms onzekerheid over CSQN-verband
 • Overzicht uitspraken: Proportionele aansprakelijkheid
 • Annotatie: Hoge Raad 21 december 2012 | Proportionele causaliteit of kansbenadering
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juli 2019 | Mothers of Srebrenica
 • Toerekening naar redelijkheid
 • Juridische causaliteit
 • Overzicht uitspraken: Eigen schuld (6:101 lid 1 BW)
 • Immateriële schade
 • Diversen
 • Verrekening
 • Verlenging verjaring bij ontbonden vennootschap

sluiten -

meer info +

Contractenrecht | deel 1 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 09-07-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Juli 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Totstandkoming en uitleg overeenkomst
 • Annotatie: 13 december 2019 | Ongevraagde levering van drinkwater
 • Annotatie: Hoge Raad 20 december 2019 | Eerst (Haviltex -)uitleg van overeenkomst , pas dan kwalificeren
 • Nakomen / niet-nakomen / remedies
 • Annotatie: Hoge Raad 11 december 2020 | Conformiteit bij koop
 • Annotatie: Hoge Raad 6 december 2019 | Zorgplicht bank jegens niet-professionele , maar deskundige belegger
 • Vereisten recht crediteur op schadevergoeding o.g.v. een tekortkoming (art. 6:74 BW) Vereisten voor ontstaan recht op schadevergoeding o.g.v. tekortkoming debiteur ex art. 6:74 e.v. BW:
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juni 2020 | Aanspr . geïmplanteerde hulpzaken
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juni 2020 | PIP -borstimplantaten
 • Overzicht uitspraken: Vereisten voor ontbinding wegens tekortkoming
 • Overzicht uitspraken: Verzuim zonder ingebrekestelling
 • Annotatie: Hoge Raad 11 oktober 2019 | Overzicht verzuimregels
 • Annotatie: Hoge Raad 31 januari 2020 | Is debiteur in verzuim/tekortgeschoten
 • Annotatie: Hoge Raad 14 december 2018 | Verzuim o.g.v. 6:82 lid 2 BW
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Onredelijk bezwarend vervalbeding
 • Annotatie: Hoge Raad 4 december 2020 | Vervangende schadevergoeding

sluiten -

meer info +

Contractenrecht | deel 2 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 09-07-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

Juli 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Klachtplicht
 • Annotatie: Hoge Raad 15 februari 2019 | Klachtplicht consumentenkoop
 • Annotatie: Hoge Raad 17 november 2017 | Kan koper zijn klachtplicht omzeilen
 • Wilsgebreken
 • Annotatie: Hoge Raad 17 april 2020 | Dwaling/bedrog hoeft niet kern overeenkomst te betreffen
 • Annotatie: Hoge Raad 28 juni 2019 | Prejudiciële vragen dwaling bij renteswap
 • Annotatie: HR 4 oktober 2019 | omvang onderzoekplicht van de dwalende
 • Annotatie: Hoge Raad 6 december 2019 | Opheffing nadeel bij dwaling (art. 6:230 BW)
 • Annotatie: Hoge Raad 7 februari 2020 | Vernietiging arbeidsovk wegens bedrog(art. 3:44 BW)
 • Annotatie: Hoge Raad 20 maart 2020 | Kan echtgenote bestuurder/ dga B.V. vernietigen?
 • Annotatie: Hoge Raad 5 februari 2011 | Vernietiging; oproeping partij, 118 Rv
 • Beëindiging van duurovereenkomsten
 • Opzeggingvan duurovereenkomsten
 • Verhouding van opzegging tot ontbinding
 • Annotatie: Hoge Raad 23 maart 2018 | Ontbinding of opzegging
 • Annotatie: Hoge Raad 27 november 2020 | Bankgarantie terecht ingeroepen
 • Annotatie: Hoge Raad 29 januari 2021 | Beroep op exoneratiebeding onaanvaardbaar
 • Annotatie: Hoge Raad 9 oktober 2020 | Aanvang verjaringstermijn
 • Annotatie: Hoge Raad 19 februari 2021 | Stuiting van lopende verjaring door mediation
 • Annotatie: Hoge Raad 10 juli 2020 | Misbruik schenking

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie