Verdieping contractenrecht

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Tijdens de verdiepingscursus Contractenrecht ontwikkelt u diepgaand inzicht in o.a. de totstandkoming van overeenkomsten, het opstellen van de algemene voorwaarden, de redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden. Ook worden contractrechtelijke vraagstukken besproken omtrent ontbinding en opzegging van overeenkomsten, wanprestaties en remedies. Uiteraard zal ook het onderdeel schadevergoeding niet ontbreken.
De sprekers leggen voortdurend een link tussen de theorie en de praktijk zodat u de opgedane kennis direct kunt toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Marcel-Ruygvoorn-78.jpg
prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn

advocaat en partner Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel
hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel
mr.dr.-Sjoerd-Bakker-DOEK.jpg
mr. dr. Sjoerd Bakker

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel