Verdieping verbintenissenrecht | Schadevergoeding en verjaring, verval en verlies van rechten

PO punt(en): 8

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

mr. Toine de Bie en mr. Luuk Reurich bespreken deze twee voor de rechtspraktijk zeer belangrijke onderwerpen:

In deze cursus verdiept en actualiseert u uw kennis op het gebied van het claimen van een schadevergoeding.
Wat wordt onder schade verstaan? Wanneer is sprake van een conditio sine qua non-verband? Wanneer kunnen proportionele aansprakelijkheid of de kansschademethode worden toegepast? Hoe wordt de schade begroot? Wanneer is sprake van eigen schuld? Zorg dat u over voldoende actuele kennis ter zake beschikt.

Het onderwerp verjaring en verval is ‘hot’. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. En alleen al in de afgelopen twee jaren heeft de Hoge Raad circa tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen.

Een must voor elke advocaat.

Op de hoogte blijven over Verdieping verbintenissenrecht | Schadevergoeding en verjaring, verval en verlies van rechten