AvdR meets Bologna | Verdiepingscursus burgerlijk procesrecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht

PO punt(en): 20

Locatie: Eigen werkplek

Locatie: Bologna

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

DE CURSUS IN BOLOGNA GAAT DEFINITIEF DOOR!!! ER IS NOG BEPERKTE BESCHIKBAARHEID. INSCHRIJVING KAN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. UW VERZOEK TOT INSCHRIJVING KUNT U MAILEN NAAR: INFO@AVDR.NL

Van woensdag 16 november tot en met zondag 20 november 2022 organiseert de AvdR een geweldige cursus in Bologna waar het nuttige met het aangename wordt verenigd. Naast de studie in een 4* hotel zal cultuur en aantrekkelijke kanten van de prachtige stad worden aangeboden voor € 2.500,00 excl. btw (dit is inclusief retourvlucht, transfer naar hotel in centrum van Bologna (v.v.), vier overnachtingen incl. ontbijt, 3 lunches, 2 diners en vermelde excursies).

In de cursus, gepresenteerd door prof.mr. Margreet Ahsmann, prof.mr. Daan Asser, prof.mr. Anne Keirse en mr. Toine de Bie worden de belangrijkste items en ontwikkelingen behandeld.

Bologna is de stad waar aan het einde van de 11e eeuw de wieg van de rechtswetenschap heeft gestaan; daar moet elke jurist een keer geweest zijn. 

CURSUSINFORMATIE

In de procespraktijk is een belangrijke rol voor de rechter weggelegd: de rechter is actief en heeft de regie. In deze interactieve bijeenkomst zal aan de hand van jurisprudentie worden besproken hoe de regie tot uitdrukking kan komen voorafgaand en op de mondelinge behandeling, hoe de rechter de processtukken leest en tot een beoordeling komt. De druk op de rechter is groot en er bestaat niet steeds een mogelijkheid om omissies te repareren. Dat vergt dus ook het nodige van de advocaat bij de inrichting van zijn processtukken. Op het gebied van bewijsrecht zal de meest recente jurisprudentie worden besproken van de aangegeven onderwerpen. Ook worden de belangrijkste ontwikkelingen en actuele trends van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht besproken. Door een blik op het verleden en door rechtsvergelijking worden de actuele ontwikkelingen bovendien geduid en in een bredere context geplaatst. Tijdens het laatste onderdeel zullen de meest actuele zaken in het contractenrecht worden behandeld zodat u alle tips and tricks direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Naast de fysieke cursus in Bologna volgt u vanaf uw eigen werkplek 4 webinars, Jaaroverzicht verbintenissenrecht (2 PO) en Jaaroverzicht burgerlijk procesrecht (2PO), zowel live als on demand te volgen. Deze webinars worden aan uw account toegevoegd.


PROGRAMMA

Woensdag 16-11-2022
Directe lijnvlucht van Amsterdam naar Milaan (11.50 - 13.30 uur). Transfer vanaf luchthaven Milaan naar het hotel in het centrum van Bologna, waar we de gehele reis verblijven. Gezamenlijk welkomstdiner om 20.00 uur.

Donderdag 17-11-2022
Cursus Burgerlijk procesrecht (08.00 – 17.15 uur) door prof.mr. Daan Asser en prof.mr. Margreet Ahsmann
(inclusief broodjeslunch, na cursus vrij, diner zelf regelen)

Vrijdag 18-11-2022
Cursus Contractenrecht (08.00 – 12.15 uur) door mr. Toine de Bie, aansluitend gezamenlijke warme lunch. Rondleiding Bologna en (deel groep) vespa of fietstour. Diner zelf regelen.

Zaterdag 19-11-2022
Cursus  Aansprakelijkheidsrecht (08.00 – 12.15 uur) door prof.mr. Anne Keirse, aansluitend broodjeslunch. (Deel groep) vespa of fietstour. ’s Avonds gezamenlijk diner.

Zondag 20-11-2022
Uitchecken, transfer van hotel naar luchthaven Bologna en directe vlucht terug naar Amsterdam (06.20 - 08.25 uur).

Op de hoogte blijven over AvdR meets Bologna | Verdiepingscursus burgerlijk procesrecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht

Programma

Burgerlijk procesrecht (klassikaal)

prof. mr. Daan Asser | prof. mr. Margreet Ahsmann

donderdag 17-11-2022 | 08:00 uur - 17:15 uur

November 2022

Bologna

Onderwerpen

Bewijsrecht

 • Modernisering bewijsrecht
 • Stellen en stelplicht
 • Bewijs en tegenbewijs
 • Bewijsrisico en bewijslastverdeling
 • Getuigenbewijs
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie

Procedure eerste aanleg

 • Innovatie procesrecht
 • Stelplicht
 • Indienen van producties
 • Rol rechter ten aanzien van de rechtsstrijd
 • Mondelinge behandeling
 • Proces-verbaal
 • Mondeling vonnis

sluiten -

meer info +

Contractenrecht (klassikaal)

mr. Toine de Bie

vrijdag 18-11-2022 | 08:00 uur - 12:15 uur

November 2022

Bologna

Onderwerpen

 • De uitleg van de overeenkomst
 • Remedies ingeval van niet-nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • De contractuele boete

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheidsrecht (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse

zaterdag 19-11-2022 | 08:00 uur - 12:15 uur

November 2022

Bologna

Onderwerpen

 • Behandeling van belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving
 • Bespreking van relevante jurisprudentie, literatuur en aansprakelijkheidsrecht arresten van de Hoge Raad

sluiten -

meer info +

Jaaroverzicht verbintenissenrecht | deel 1 (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

woensdag 23-11-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

November 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kwalificeren blijft noodzaak
 • Uitleg is de basis
 • Corona en contract
 • Onvoorziene omstandigheden
 • Algemene voorwaarden

 • Ambtshalve toetsing
 • Onredelijk bezwarende bedingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jaaroverzicht verbintenissenrecht | deel 2 (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

woensdag 23-11-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

November 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen


 • Reputatieclausules
 • Aannemerij: kostenverhoging
 • Goederenrecht: rangorde en - wisseling
 • Overdraagbaarheidsuitsluiter
 • Faillissement en contract
 • Beëindiging duurrelaties
 • Na de beëindiging: concurrentiebeding
 • Schade en schande
 • Handelsrente
 • Beroep op klachtplicht niet ambtshalve toetsen
 • Beslag en OD

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jaaroverzicht burgerlijk procesrecht | deel 2 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

donderdag 24-11-2022 | 14:15 uur - 15:15 uur

November 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wie ? 2
 • Partijperikelen : A. Meerdere partijen en samenhangende zaken B. Meerdere partijen en processuele ondeelbaarheid C. Wisseling of verdwijnen van partijen : Overgang vordering of schuld VertegenwoordigingNiet (meer ) bestaande partij Verval hoedanighe
 • A. Meerdere partijen en samenhangende zaken - Gescheiden grondslagen ? - Kennisneming van producties - Evt . Wel afzonderlijke procesrechtelijke routes Zie echter HR 12 december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2525, NJ 1998/224: Hoofdaannemer verwijt het ho
 • HR 17 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:867 (X/Y):De leer van de gescheiden grondslagen werkt ook in hoger beroep maar pas op voor de devolutieve werking.Gecompliceerde verhouding tussen de leer van de gescheiden grondslagen en artikel 149 Rv in hoger beroep
 • Grievenstelsel 6
 • Grieven : a. Vorm b. Inhoud c. Tijdigheid d. Grenzen van rechtstrijd 7
 • Grieven:- Vormvrij - Inleidende paragraaf? - Ruim opvatten maar kenbaarheid - Grieven tegen procesgang in eerste aanleg ? - Grieven tegen de vaststelling van feiten ? - Grieven tegen zuivere rechtsoverwegingen ? - Grieven tegen proceskostenveroorde
 • HR 1 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:137, NJ 2019/71 (X c.s./ Yc.s .) Verdeling en redelijke vergoeding voor gebruik woning - Wat is een grief - Veeggrief is onvoldoende - Grenzen aan het inlezen van een verweer 9
 • HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:505, NJ 2019/158 (X/Y)Grief tegen passeren bewijsaanbod tevens gericht tegen verwerping daarmee onderbouwde stelling?Alle gronden ten betoge dat de bestreden uitspraak behoort te worden vernietigd. Deze hoeven niet uitd
 • HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:505, NJ 2019/158 (X/Y)Nu wordt opgekomen tegen passeren bewijsaanbod om te bewijzen dat de verhuurder voornemens is de woning te verkopen, laat die grief geen andere uitleg toe dan dat daarmee tevens het oordeel wordt b
 • Toeschietelijk <> kenbaarheid Vrije toegang tot de rechter <> hoor en wederhoorUitgangspunt is toeschietelijkheid bij het interpreteren maar ondergrens is kenbaarheid 12 2 varianten van de kenbaarheid:a) Grief op behoorlijke wijze begrijpelijk
 • Twee conclusie regelHR 19 juni 2009, RvdW 2009, 767 ( Wertenbroek /Van Vlerken) - toeschietelijk interpreteren - kenbaarheid - niet later dan bij MvG /MvA - ook grondslagwijziging en eiswijziging HR, NJ 2009, 21 (Willemsen/NOM) 13
 • Uitzonderingen:Ondubbelzinnige instemmingHR 10 sep 2010, RvdW 2010, 1022 (Val bij begeleiding paard) HR 22 dec 2017, ECLI:NL:HR:2017:3238, NJ 2016/31 (arbeidsdeskundige)Aard procedure- Alimentatiegeschil HR 13 juli 2012, NJ 2012, 446 - Omgangsregeli
 • HR 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1056 (aanpassen grondslag in hoger beroep) X Y BV Lening: €750.000 R-C: € 75.000 Bodemgoed BV Cessie door Rabo van vordering € 793.253 B BV B1C BV A BV B2 VOF D Executoriale veiling € 475.000 Verkoop: € 47
 • HR 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1056 (aanpassen grondslag in hoger beroep)Hof: - Onrechtmatig handelen door Y jegens A BV (vennoot VOF) - Cessie door A BV aan Y - Rb heeft niet beslist over een vordering van A BV over van X. - Vordering van een (rech
 • HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1779, RvdW 2021/1157Kan voor belang bij hoger beroep ook voldoende zijn dat appellant uitsluitend verbetering van gronden wil?HR 13 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:683 (X/St. Rederij de drie Geuzen c.s.)Gezag van gewijsde
 • HR 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:824Wettelijke basis voor beperking van de omvang van processtukken in hoger beroep in LPr Art. 19 en 20 Rv (Regierol van de rechter?)Sanctie niet -ontvankelijkheid gerechtvaardigd? ( HR 14 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:A
 • HR 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:824Artikel 6 EVRM > Proportionaliteit en noodzaak:- Kwantitatief noodzakelijk? - Overbelasting van de rechtspraak? - Is de maatregel naar verwachting effectief? 2020
 • HR 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:824Toetsbaar in cassatie:Zowel v.w.b. de weigering van een processtuk wegens te veel pagina’s als v.w.b. hardheidsclausuleConsequentie: motiveringsplicht:Controle op art. 6 EVRM rechten en aanwijzingen in LPr (m.n. bijl
 • HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:854 (X/Y)SchadestaatprocedureUitleg van het dictum in de hoofdzaak in het licht van het voorafgaande partijdebat en de voorliggende rechterlijke belissing )en). Geen (afzonderlijk) rechtsmiddel mogelijk tegen beslissin
 • - rechter moet ‘gehoor geven aan’ een verzoek om MB (HR 27 januari 2012, NJ 2012, 77) - rechter moet evt vragen of partijen een MB willen ( HR 28 september 2012, NJ 2012, 556) Wie is mijn rechter 23 Weigeren alleen in zeer uitzonderlijke gevallen: a.
 • HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3151, NJ 2018/16 (recht op pleidooi)X laat factuur advocaat onbetaald ( € 356,12) Ktr: “ (…) Een pleidooi waarin de volle omvang van de zaak weer aan de orde kan komen is in deze zaak niet gerechtvaardigd en leidt t
 • HR 31 oktober 2014, RvdW 2014, 1205 (Verhoeven/De Staat) Oraliteit (beginsel) : Niet onbegrensde – recht van partijen hun standpunten mondeling ten overstaan rechter uiteen te zetten: fundamenteel beginsel van burgerlijk procesrecht (art. 6 EVRM)Onmid
 • HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1081 ( Aeroplus Aviation Software c.s./Y) Verzoek om pleidooi mag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Daarvoor is noodzakelijk door de wederpartij klemmende redenen worden aangevoerd tegen toewijzi
 • HR 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1181 (IPM/Y B.V.) Zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 224 RvDe strekking van deze bepaling is te voorkomen dat een in het gelijk gestelde gedaagde wordt geconfronteerd met oninbaarheid van een proceskostenvero
 • HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1332 (arbitrage en vernietiging wegens bedrog)Uitwerking artikel 1068 lid 1 (oud) RvBedrog tijdens arbitrale procedure ontdekt in een zodanig stadium dat dit redelijkerwijs nog aan de arbiters kan worden voorgelegd
 • HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1401 ( Depra c.s./ Oldenburgische Bank) Artikel 125 ( Aanhangigheid ) 1. Het geding is aanhangig vanaf de dag van dagvaarding. 2. Het exploot van dagvaarding wordt door de eiser ter griffie ingediend uiterlijk de laat
 • HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1401 ( Depra c.s./ Oldenburgische Bank) Artikel 126 (Anticipatie)1. De gedaagde kan de roldatum, vermeld in het exploot van dagvaarding, vervroegen door aan de eiser bij exploot een vroegere roldatum te doen aanzeggen
 • HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1401 ( Depra c.s./ Oldenburgische Bank) Artikel 127 (niet (tijdige) indiening)1. Indien de in artikel 125 lid 2, bedoelde indiening ter griffie niet tijdig heeft plaats gehad, is de gedaagde bevoegd, onder overlegging
 • HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1401 ( Depra c.s./ Oldenburgische Bank) Artikel 123 (stellen van advocaat)1. Indien echter de eiser ten onrechte geen advocaat heeft gesteld, biedt de rechter hem (evt. ook de gedaagde) gelegenheid binnen een door de

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jaaroverzicht burgerlijk procesrecht | deel 1 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

donderdag 24-11-2022 | 13:00 uur - 14:00 uur

November 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Hof heeft een incidentele vordering (843a Rv) afgewezen.Enerzijds omdat het hof zich voldoende geinformeerd achtte en anderzijds omdat de gevraagde informatie volgens het hof als bijlage II was gehecht aan het pensioenakkoord.Middel: schending artikel
 • STELLEN WEERSPREKEN Zwak weersproken Weersproken Sterk weersproken Stellen en weerspreken Drie functies: a. kwantitatieve functie: selectie b. kwalitatieve functie: concretisering c. beschermende functie: hoor en wederhoor 3
 • FASE I: StellenA. Relevante feiten: de vordering moet ‘voldoende gegrond’ zijn Kwantitatief > - het materiele recht is bepalend - wetgevingstechniek (tenzij, wettelijke vermoedens) - in rechtspraak ontwikkelde regels Kwalitatief > - voldoende concre
 • FASE I: StellenVereiste mate van concretiseren: - mate van betwisting - onaannemelijkheid - de aard van de stelling - verzwaarde motiveringsplicht - negatief feit - kennis -, of informatieachterstand - domein van de andere partij - belangenconflic
 • Kennis - of informatieachterstand (domein wederpartij): HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6106, NJ 2012/603 (Dexia/ Overduin ) HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY5384, NJ 2013/10 (alimentatie) HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8369, NJ 2001
 • Kennis - of informatieachterstand (domein wederpartij): HR 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1058 (Finaal Adviesgroep/Allerzorg c.s.)Het hof heeft miskend dat van Finaal Adviesgroep niet kan worden gevergd dat zij een stelling onderbouwt voor zover de voor
 • HR 10 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1842, NJ 2022/1Hof heeft veronderstellenderwijs tot uitgangspunt genomen dat makelaar onrechtmatig tegenover de koper heeft gehandeld. Terecht overwogen dat daaruit volgt dat de makelaar de schade moet vergoeden die
 • 18 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:272, NJ 2022/91 (Vechtpartij op Curacao ) Stelplicht bij de omvang van (letsel)schadeHof had bij die stand van zaken, nu het kennelijk van oordeel was dat omvang van de schade niet nauwkeurig kon worden vastgesteld, de
 • 18 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:272, NJ 2022/91 (Vechtpartij op Curacao ) Stelplicht bij de omvang van (letsel)schadeX diende de feiten te stellen waaruit kan worden afgeleid dat zij schade in de vorm van gederfde inkomsten heeft geleden. Hof heeft t
 • HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1978, NJ 2022/80Stelplicht huurder m.b.t. schade door missen huurgenot. Verhuurder had sloten vervangen). Dat verhuurders zekere periode toerekenbaar tekort zijn geschoten in hun verplichting tot verschaffing van he
 • HR 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:114, RvdW 2022/194 (X/Alfa Commercial Finance)Stelplicht en bewijslast bij opschortende voorwaarde. Betwisting of bevrijdend verweer?De schuldeiser die nakoming van een verbintenis onder opschortende voorwaarde vorder
 • HR 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:114, RvdW 2022/194 (X/Alfa Commercial Finance)Stelplicht en bewijslast bij opschortende voorwaarde. Betwisting of bevrijdend verweer?Als het bestaan van een opschortende voorwaarde in geschil is (niet alleen vervullin
 • HR 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:114, RvdW 2022/194 (X/Alfa Commercial Finance)Onderscheid tussen situaties waarbij vast staat dat een opschortende voorwaarde (met bepaalde inhoud) is overeengekomen en een gedaagde zich beroept op nog niet vervuld zi
 • HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:596 ( Wiefferink /Goodvalley Agro) Onderzoek naar bestaan rechtsgrondRechter is gehouden te onderzoeken of een rechtsgrond bestaat voor toewijzing van de vordering.Ook als een verweer ontbreekt. 1515
 • HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1105 (X/Gemeente Loon op Zand) Rb wijst verzoek tot houden voorlopig getuigenverhoor afHof bekrachtigt - X heeft verzoek niet voldoende duidelijk en concreet gemaakt - X heeft onvoldoende duidelijk gemaakt aard en belo
 • HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1105 (X/Gemeente Loon op Zand) Bij het verzoek VgV dient wel voldoende duidelijk, en dus ook concreet, te worden vermeld op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben. Voorts geldt dat, zo nodig, ook duide
 • HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1112 Herhaling van de zojuist genoemde regelsEen verzoek VgV kan, als het overigens aan de eisen voor toewijzing daarvan voldoet, worden afgewezen op grond dat van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel (a) misb
 • Soort uitspraak 19
 • Zuiver tussenvonnis Deelvonnis Hoger beroep niet mogelijk (tenzij toestemming ) Art. 337 lid 2 Rv Ponteecen /Stratex (RvdW 2004/20) De Vegt /De Smelthe (NJ 2004/23) Hoger beroep mogelijk tegen eindvonnisdeel Hoger beroep tegen tussenvonnisdeel (mee
 • HR 23 januari 2004, NJ 2005/510 ( Ponteecen /Stratex ) a. controversiële rechtsvraag b. te verwachten duur van de procedure c. kostbaar onderzoek; d. samenhangende zaken dreigen uiteen te lopen a. eerst horen wederpartij b. in processtukken geen ver
 • 22 HR 17 December 2021, ECLI:NL:HR:2021:1924 ( Bewoners /Gemeente Borger -Odoorn ) 1. Hoger beroep tegen een tussenvonnis kan altijd tegelijk met hoger beroep tegen het eindvonnis 2. Hoger beroep tegen een tussenvonnis waarbij een voorlopige voorzienin
 • 23 HR 17 December 2021, ECLI:NL:HR:2021:1924 ( Bewoners /Gemeente Borger -Odoorn ) 4. Heeft de rechter pas tegen tweede of volgende tussenvonnis hoger beroep opengesteld : ook de eerdere tussenvonnissen in het beroep betrekken , ook mogelijk alleen teg
 • 24 HR 17 December 2021, ECLI:NL:HR:2021:1924 ( Bewoners /Gemeente Borger -Odoorn ) Nieuwe regels ( r.o . 3.2.4): 1. Rechter kan na tussenvonnis (zolang geen eindvonnis is gewezen ) altijd hoger beroep openstellen - desverzocht of ambtshalve; - partij
 • 25 HR 17 December 2021, ECLI:NL:HR:2021:1924 ( Bewoners /Gemeente Borger -Odoorn ) Nieuwe regels ( r.o . 3.2.4): 4. Met het instellen van hoger beroep hoeft niet te worden gewacht tot op een verzoek daartoe is beslist (N.B.: Zolang de rechter niet op
 • Ontvankelijkheid en rechtsmiddelenregister 26
 • Rechtsmiddelenregister (artikel 433 Rv)De partij die een rechtsmiddel heeft ingesteld, is bevoegdheid daarvan ter griffie van het gerecht dat het bestreden vonnis heeft uitgesproken, in een daartoe bestemd register aantekening te doen houden, met verme
 • Vonnis dat in de plaats treedt van akte (artikel 3:301 BW)HR 4 mei 2007, NJ 2008, 140 > beperkt uitleggen- geldt niet voor een vonnis waarin de vordering o.g.v. artikel 3:301 lid 2 BW is afgewezen - geldt niet als HB andere onderdelen van vonnis dan de
 • HR 8 juli 2016, NJ 2016/383, JOR 2016/296 ( Esconado /Erven X) Vonnis waarin verklaring voor recht dat sprake is van verkrijgende verjaring (art. 3:105 BW).Herhaling en benadrukking beperkte strekking van artikel 3:301 BW(HR 29 november 2004, ECLI:NL:H
 • HR 27 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:538 (X/VM Vastgoed)Eis van inschrijving in rechtsmiddelenregister geldt alleen als de bestreden uitspraak op het moment dat het rechtsmiddel wordt ingesteld, daadwerkelijk in de plaats van (deel van) de akte van leveri
 • 31 HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:647, NJ 2021/164Er is sprake van vonnis in de zin van artikel 3:301 lid 2 BWHR: - N -O op de voet van artikel 3:301 lid 2 BW strekt zich alleen uit tot de grieven of klachten die zich richten tegen oordelen die be

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

Recensies