Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Verdiepingscursus reorganisatie | bedrijfseconomisch ontslag | overgang van onderneming | ontslagprocedure UWV

Klassikaal

Startdatum: vrijdag 05-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur | 2 dag(en)


Tijdens deze verdiepingscursus wordt het gehele proces van een stappenplan tot aan ontslag besproken, zoals o.a. het betrekken van de werknemersvertegenwoordiging bij een reorganisatie. Wat zijn de wettelijke verplichtingen in kleine en grote ondernemingen en welke aanpak bevordert een soepel reorganisatieproces?

U krijgt duidelijkheid over de regels en praktijktips voor bedrijfseconomisch ontslag, herplaatsing en in- en outsourcing en u hoort de laatste actualiteiten op het gebied van overgang van onderneming.

Ook wordt de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) behandeld zodat u inzicht krijgt hoe dit instrument werkt. Daarbij gaan de sprekers in het bijzonder in op de recente jurisprudentie over de vraag of en onder welke omstandigheden een doorstart kan leiden tot overgang van werknemers.

Tot slot wordt de volledige ontslagprocedure van UWV uitgelegd. Uiteraard is er speciale aandacht voor de invloed van de NOW en andere stimulerende maatregelen op de bedrijfseconomische ontslagprocedure.

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Adviestraject art. 25 WOR
 • Uitvoeringsbesluit
 • Reikwijdte motiveringsplicht
 • Informatie personele gevolgen
 • Gefaseerde besluitvorming
 • Wezenlijke invloed
 • Marginale toetsing
 • Belang informatieverstrekking
 • Externe adviesopdracht
 • Medezeggenschap sociale gevolgen reorganisaties
 • Eenzijdig sociaal plan
 • Invloed OR
 • Uitleg sociaal plan
 • UWV-ontslag, rol OR
 • Medezeggenschap in kleine ondernemingen
 • Rechten PVT
 • Instemmingsrecht
 • Het stappenplan
 • De medezeggenschap in kaart
 • Beeindigingvan arbeidsovereenkomsten
 • Sociaal plan of individueel?
 • Procesmanagement bij reorganisaties
 • Start reorganisatie
 • Adviestraject
 • NOW
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Harmonisatie
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden “goingconcern”
 • Instemming werknemer
 • Zwaarwichtig belang
 • Redelijkheid en billijkheid
 • Ontslagvolgorde en afspiegeling
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Noodzaak collectief ontslag?
 • Ontslagvolgorde
 • Uitwisselbare functies
 • Afspiegeling
 • Peildatum
 • Nieuwe functies
 • Functiebeschrijving
 • Bedrijfsvestiging
 • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2018 | Omgekeerd afspiegelen
 • Last in first out
 • Herplaatsing en overgang van onderneming
 • Herplaatsing Wettelijk kader?
 • Ontslagregeling
 • Passende functie
 • Volgorde herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Ruimte werkgever
 • Werknemer geschikt
 • Reikwijdte herplaatsingsplicht
 • Overgang van onderneming
 • Ontslag wegens ETO-reden
 • Harmonisatie na ovo
 • Faillissement
 • Positie werknemer in faillissement
 • Doorstart uit faillissement
 • Positie werknemer bij doorstart
 • Effecten Wwz
 • Toepasselijke wet-en regelgeving
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Herplaatsing
 • Compensatie transitievergoeding