Live webinar

Grondexploitatie | deel 2

di 20-04-21

Webinar

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 20-04-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Het bevoegd gezag is verplicht de kosten voor openbare voorzieningen te verhalen op initiatiefnemers die daar profijt van hebben en in deel 2 zal hier verder op worden ingegaan.
Dit zogenoemde kostenverhaal kan via privaatrechtelijke of publiekrechtelijke weg geschieden. In deze cursus bespreekt Willem Bosma (Van der Feltz advocaten) het huidige wettelijke kader en gaat hij in op actuele jurisprudentie. Daarnaast blikt hij voorruit op de Omgevingswet, zodat u na dit Webinar weer helemaal van de interessante ontwikkelingen op terrein van Grondexploitatie op de hoogte bent!

Onderwerpen


Vervolg van deel 1:

  • Grondexploitatie onder de Wet ruimtelijke ordening
  • Privaatrechtelijk en publiekrechtelijk kostenverhaal
  • Ontwikkelingen in de jurisprudentie
  • Het kostenverhaal onder de nieuwe Omgevingswet
Aanmelden

Spreker(s)

mr.-Willem-Bosma.jpg
mr. Willem Bosma

advocaat Van der Feltz Advocaten

Bekijk profiel

Relevante cursussen