Jurisprudentie erfrecht

Freek Schols bespreekt elke maand de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad alsook de van belang zijnde lagere rechtspraak. U legt een eigen bibliotheek aan. Elke uitspraak die Freek bespreekt wordt opgenomen in uw eigen abonnement en is ook doorzoekbaar.

Naast het erfrecht heeft de AvdR ook 2 uur WWFT in dit abonnement opgenomen.

Aantal punten:
VEAN: 10 PE punten | (Art. 4 reglement dd. 12-05-2018)
Orde van Advocaten, rechtsgebied erfrecht: 10 PE punten
VFAS: 10 PE punten | Voorwaarden lidmaatschap VFAS ( website 04-01-2021)

PO punt(en): 19

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Webinars: 19
PO punt(en): 19

Load more

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

Jurisprudentie