Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Amsterdam 2 februari 2024 Hoge Raad 19 januari 2024 Rechtbank Amsterdam 18 januari 2024 Rechtbank Amsterdam 11 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:1985:AC9063 Parket bij de Hoge Raad 25 oktober 1985

ECLI:NL:PHR:1985:AC9063

Datum: 25-10-1985

Onderwerp: Hoe werkt het met vergelijkingspanden zoals bedoeld in 7:303 BW

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Huurrecht bedrijfsruimte. Nadere vaststelling huurprijs door rechter (art. 7a: 1632a BW, thans art. 7:303 BW). Vaststelling vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Bij de vaststelling van vergelijkbare bedrijfsruimten speelt een groot aantal van geval tot geval uiteenlopende factoren een rol. Bij toepassing van het tweede lid van art. 7A:1632a BW dient geen rekening te worden gehouden met de aard van de activiteiten/bestemming, wel met de fysieke aspecten van de objecten. Vloeit de bouwkundige gedaante echter voort uit verschillen in bestemming, dan kan dit wel van invloed zijn. Niet relevant is hoe de huurprijzen tot stand zijn gekomen indien vaststaat dat sprake is van vergelijkbare bedrijfsruimten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)