Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Rechtbank Oost-Brabant 6 maart 2024 Rechtbank Gelderland 6 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2017:2965 Rechtbank Noord-Holland 26 januari 2017

ECLI:NL:RBNHO:2017:2965

Datum: 26-01-2017

Onderwerp: Artikel 4:194a BW

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

Verzoek ex artikel 4:194a BW. Artikel 4:194a BW is in werking getreden op 1 september 2016, derhalve nadat gedaagde de nalatenschap had aanvaard en nadat de vordering van eiser aan gedaagde bekend is geworden. Dat was immers al in 2015. Bij de invoering van artikel 4:194a BW is geen overgangsbepaling gevoegd. Bezien in het licht van de totstandkoming van dit artikel, moet ervan uit worden gegaan dat deze regeling geen werking heeft voor schulden die al voor inwerkingtreding van de wet bekend zijn geworden (zie MvT, Kamerstukken II 2014/15, 34224, 3, p. 9 en Verslag, Kamerstukken II 2015/16, 34224, 5, p. 17). Gedaagde komt derhalve geen beroep toe op dit artikel. Het verzoek wordt afgewezen.

Ga naar uitspraak