Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2017:563 Hoge Raad 31 maart 2017

ECLI:NL:HR:2017:563

Datum: 31-03-2017

Onderwerp: Uitoefening in faillissement

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Faillissementsrecht. Opslag van afval op terrein dat bij wederpartij krachtens overeenkomst met de eigenaar in gebruik is. Faillissement van de partij die dat afval aldaar heeft opgeslagen, beëindiging overeenkomst tussen gefailleerde en wederpartij. Is de verplichting tot verwijdering van het afval boedelschuld? HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman). Belang van de omstandigheid dat de wederpartij geen eigenaar van het terrein is.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht