Centrale Raad van Beroep 17 december 2008

ECLI:NL:CRVB:2008:BG9004

Datum: 17-12-2008

Onderwerp(en): Geen recht op uitkering

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Afwijzing verzoek om overname van achterstallig loon. Betalingsonmacht. Ingevolge artikel 62, aanhef en onder a, van de WW bestaat geval geen recht op uitkering op grond van Hoofdstuk IV van die wet, tenzij een duidelijke samenhang bestaat tussen de omstandigheden die tot het eindigen van de dienstbetrekking leidden en de omstandigheden, die tot die toestand hebben geleid. Onvoldoende onderzoek naar samenhang.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: