Centrale Raad van Beroep 19 januari 2017

ECLI:NL:CRVB:2017:192

Datum: 19-01-2017

Onderwerp(en): Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht

Wetsartikelen: artikel 7:14

1) Korting bezoldiging berust op goede gronden. Geen sprake van buitensporige werkomstandigheden. Dat alleen al betekent dat van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst niet kan worden gesproken. 2) Bezoldiging ten onrechte gestaakt. Geen sprake van omstandigheden als bedoeld in artikel 7:14, tweede lid, aanhef en onder a, van de CAR/UWO, die noopten tot staking van de bezoldiging. Het college had op zijn minst nader overleg had moeten voeren met de bedrijfsarts. 3) Afwijzing verzoek om veroordeling tot vergoeding van schade.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: