ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4852

Datum: 20-03-2013

Onderwerp: Loonsanctie

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Loonsanctie. Werknemer, die graag het aangepaste werk had willen blijven doen, heeft een deskundigenoordeel gevraagd. Deze arbeidsdeskundige na contact met werknemer, betrokkene en de bedrijfsarts, geconcludeerd dat het werk dat werknemer had gedaan passend was, maar dat het een gecreëerde functie betrof die ten koste van zijn collega’s ging en structureel niet aan te bieden was. Betrokkene had in haar ogen voorts voldoende aangetoond dat er geen andere mogelijkheid was dan spoor 2. Werkgeefster heeft mogen afgaan op de rapportage deze arbeidsdeskundige en ervan mogen uitgaan dat van haar niet gevergd kon worden dat zij - binnen spoor 1 - het eerder door werknemer verrichte heftruckwerk structureel ter beschikking zou stellen. De Raad voorziet zelf, herroept het besluit en bepaalt dat de loonsanctie eindigt.

Ga naar uitspraak