Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Rechtbank Limburg 14 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2018:286 Centrale Raad van Beroep 24 januari 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:286

Datum: 24-01-2018

Onderwerp: VAN PASSENDE NAAR BEDONGEN ARBEID-3

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

In geding de toepasselijkheid artikel 61 Wet WIA en gehoudenheid tot loondoorbetaling aan werknemer op grond van artikel 7:629 BW. Rechtspraak van de Raad naar aanleiding van Kummeling/Oskam, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134. Niet eensluidende verklaringen partijen over werkzaamheden. Standpunt Uwv niet ondersteund door voorhanden gegevens. Ondanks gemotiveerd bezwaar appellante geen nader onderzoek door Uwv. Raad voorziet zelf. Onderzoek naar schade. Proceskostenveroordeling.

Ga naar uitspraak