Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRvB:2010:BM1644 Centrale Raad van Beroep 7 april 2010

ECLI:NL:CRvB:2010:BM1644

Datum: 07-04-2010

Onderwerp: Medisch afzakker

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Anticumulatie. In verband met inkomsten uit arbeid wordt de Wajong-uitkering uitbetaald naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%. Geen nieuwe bekwaamheden die tot een wisseling van de maatman hadden moeten leiden. Geen sprake van "niet gerealiseerde toekomstverwachting”. Dit leerstuk ziet op de zich hier niet voordoende situatie, waarin een verzekerde vanuit een bepaalde functie arbeidsongeschikt is geworden, terwijl er direct daarvóór met een redelijke mate van zekerheid vanuit mocht worden gegaan dat hij, als hij niet arbeidsongeschikt was geworden, een andere functie dan de beklede functie zou hebben bekleed of een hoger loon zou hebben genoten op het te beoordelen tijdstip (LJN BA8074).

Ga naar uitspraak