Centrale Raad van Beroep 7 maart 2014

ECLI:NL:CRVB:2014:808

Datum: 07-03-2014

Onderwerp(en): Verkorte wachttijd

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Recht op een IVA-uitkering. Appellant heeft bij besluit van 1 februari 2012 aan werknemer een IVA-uitkering toegekend na afloop van de reguliere wachttijd van 104 weken. Aan dit besluit lag een medisch en arbeidskundig onderzoek ten grondslag. In een rapport van 24 januari 2012 concludeerde de verzekeringsarts, uitgaande van de door de cardioloog in zijn brief van 27 oktober 2011 gemelde NYHA klasse III, onder meer dat een indicatie bestaat voor een urenbeperking en dat de toegestane arbeidsduur 20 uur per week bedraagt. Vervolgens heeft de arbeidsdeskundige in het rapport van 26 januari 2012 vastgesteld dat hij geen functies kan selecteren waarin werknemer 20 uur per week kan werken. De voorhanden zijnde medische gegevens geven geen aanleiding om de door appellant per 1 februari 2012 gehanteerde NYHA klasse III niet aan de orde te achten op 8 april 2011. Appellant heeft betrokkene daarom per 8 april 2011 ten onrechte niet in aanmerking gebracht voor een IVA-uitkering.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: