Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2023:507 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023

ECLI:NL:CBB:2023:507

Datum: 19-09-2023

Onderwerp: Concentratie samenwerking melden

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Goedkeuringsbesluit voor een concentratie. De NZa heeft -na de intrekking van een eerder goedkeuringsbesluit- naar aanleiding van een nieuwe aanvraag van augustus 2021 (opnieuw) goedkeuring voor een concentratie verleend, terwijl die concentratie op 1 januari 2020 al tot stand was gekomen. Het College oordeelt dat in artikel 49a, eerste lid, Wmg, de eis van voorafgaande goedkeuring wordt gesteld. Wellicht kan het achteraf verlenen van goedkeuring toch worden aanvaard als aannemelijk is dat aan de goedkeuringsvereisten van artikel 49b en 49c Wmg is voldaan. Dat is hier niet het geval. Er is immers niet aannemelijk gemaakt dat de Familievereniging, die een betrokkene is in de zin van de artikelen 49b en 49c Wmg, voorafgaand aan de concentratie bij de voorbereiding van de concentratie is betrokken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)