Rechtbank Limburg 5 februari 2024 Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2011:BP8481 Centrale Raad van Beroep 18 maart 2011

ECLI:NL:CRVB:2011:BP8481

Datum: 18-03-2011

Onderwerp: Praktische schatting

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Weigering WIA-uitkering toe te kennen. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. De onderhavige schatting berust op de door appellant bij zijn werkgever feitelijk verrichte werkzaamheden, in de vanaf 3 november 2008 geldende omvang van 28 uur per week, en het daarmee feitelijk verdiende loon. Voor de houdbaarheid van die schatting is van belang de vraag of de betreffende werkzaamheden passend kunnen worden geacht voor appellant en, daarmee samenhangend, of de genoten verdiensten als representatief voor zijn resterende verdiencapaciteit kunnen worden aangemerkt. Bij dit laatste speelt de ook duurzaamheid van de arbeidsverrichting een rol. Evenvermelde vraag wordt door de Raad in zijn beide onderdelen in bevestigende zin beantwoord. De Raad heeft onvoldoende aanleiding om te twijfelen aan de duurzaamheid van de arbeidsverrichting van appellant in het aangepaste werk. Naar aanleiding van hetgeen daarover van de zijde van appellant naar voren is gebracht, merkt de Raad daarbij nog op dat niet valt in te zien dat bij de beantwoording van de vraag of het door appellant met het aangepaste werk gerealiseerde verdienvermogen voldoende duurzaam is om daarop onderhavige schatting te kunnen baseren, niet mede acht zou mogen worden geslagen op hetgeen na de datum in geding is gebleken met betrekking tot de wijze waarop appellant heeft gefunctioneerd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman