Hoge Raad 17 mei 2013

ECLI:HR:2013:CA0356

Datum: 17-05-2013

Onderwerp(en): Alimentatie en gezag van gewijsde

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Echtscheiding. Hoogte kinderalimentatie, feitelijk oordeel. Partneralimentatie: grievend gedrag alimentatiegerechtigde? Verwerping prealabel verweer, belang bij cassatieberoep, gezag van gewijsde? HR 25 mei 2007, LJN BA0902, NJ 2007/518.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: