Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:7245

Datum: 15-09-2020

Onderwerp(en): Onterfde echtegnoot

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Erfrecht. Eindarrest na tussenarrest (inwinnen deskundigenbericht). Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2019:6343. Wijziging van testament onder invloed van geestesstoornis? Hof neemt oordeel deskundige over dat daarvoor onvoldoende aanwijzingen bestaan.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: