Gerechtshof Amsterdam 1 september 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:2388

Datum: 01-09-2020

Onderwerp(en): Beëindiging 290

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huur bedrijfsruimte, art. 7:290 en 7:296 BW. Dwingend eigen gebruik? Belangenafweging. Vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst afgewezen. Relatie met beleid van de gemeente Amsterdam.