Gerechtshof Amsterdam 10 april 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:1201

Datum: 10-04-2018

Onderwerp(en): Wilsbekwaamheid

Klacht tegen een notaris. Klaagster verwijt de notaris dat hij in strijd met zijn zwaarwegende zorgplicht jegens erflater heeft gehandeld door de testamenten en schenkingsakte te passeren zonder zijn wilsbekwaamheid te onderzoeken.

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.

Het hof bevestigt de bestreden beslissing.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: