Gerechtshof Amsterdam 10 april 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:1201

Datum: 10-04-2018

Onderwerp(en): Wilsbekwaamheid

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Klacht tegen een notaris. Klaagster verwijt de notaris dat hij in strijd met zijn zwaarwegende zorgplicht jegens erflater heeft gehandeld door de testamenten en schenkingsakte te passeren zonder zijn wilsbekwaamheid te onderzoeken.

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.

Het hof bevestigt de bestreden beslissing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: