Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2015:296 Gerechtshof Amsterdam 10 februari 2015

ECLI:NL:GHAMS:2015:296

Datum: 10-02-2015

Onderwerp: Informatieplicht

Overige onderwerpen: In strijd met de processuele waarheidsplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:162 BW, Art 21 Rv., Art. 161 Rv., Art 6:102 BW

Vindplaats: Extern

Art 21 Rv. Art. 161 Rv. Schadevordering door kwekerij in verband met stroomstoring Bommelerwaard. Onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling wegens valsheid in geschrift en (poging tot) oplichting, meermalen gepleegd met betrekking tot de schadevordering die voorwerp is van het onderhavige geding. Er is sprake van een substantiële, systematische en doelbewuste schending van de waarheidsplicht. Dergelijk processueel optreden is zodanig in strijd met doel en strekking van art. 21 Rv, dat het hof het geheel afwijzen van de vorderingen passend acht. Dat geldt ook voor zover de vorderingen in hoger beroep zijn “afgeslankt” en gebaseerd op niet door de strafzaken getroffen stukken of uitgangspunten. Verwijzing naar ECLI:NL:GHAMS:2015:85. Vordering tot schadevergoeding (proceskosten) van de Staat wegens misbruik van procesrecht toegewezen.

Ga naar uitspraak