Rechtbank Limburg 5 februari 2024 Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2020:1374 Gerechtshof Amsterdam 12 mei 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1374

Datum: 12-05-2020

Uitspraak naam: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Onderwerp: Scholing – herplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Voor een docent zijn de doceerwerkzaamheden de bedongen werkzaamheden en een docent die geen onderwijstaken meer kan verrichten omdat het vak waarvoor hij bevoegd was niet meer op de desbetreffende school wordt gegeven, is ongeschikt voor zijn functie in de zin van artikel 7:669 lid 3 onder d BW ook al verricht hij voornamelijk niet-lesgebonden werkzaamheden. Het niet ingaan op een aanbod voor een andere passende functie is de werknemer niet verwijtbaar in de zin van artikel 7:673 lid 7 onder c BW. De werknemer heeft dus recht op de transitievergoeding. De werknemer heeft geen recht op een billijke vergoeding nu werkgever van de ontbinding geen verwijt kan worden gemaakt. Integendeel, de werkgever heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat zij tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou moeten overgaan.

Ga naar uitspraak