Gerechtshof Amsterdam 13 april 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:1037

Datum: 13-04-2021

Onderwerp(en): Corona executiegeschil

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Kort geding. Huur. Vordering tot schorsing van tenuitvoerlegging ontruimingsvonnis. Is in het bodemvonnis de uitvoerbaarverklaring van de veroordeling tot ontruiming wel of niet gemotiveerd in de zin van het arrest ECLI:NL:HR:2019:2026? Zelfstandige afweging wederzijdse belangen. Schorsing voor zes maanden in verband met coronacrisis.

Wetsartikelen: 351 Rv, 438 Rv