Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Gelderland 1 maart 2024 Rechtbank Limburg 22 februari 2024 Rechtbank Oost-Brabant 22 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 21 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2023:2614 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023

ECLI:NL:GHAMS:2023:2614

Datum: 17-10-2023

Onderwerp: Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2614

Overige onderwerpen: Indexatie

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Huur bedrijfsruimte; indeplaatsstelling, artikel 7:307 BW, beoogde opvolgend huurder biedt onvoldoende waarborgen nu enerzijds het gepresenteerde bedrijfsplan tekort schiet en anderzijds de aangeboden garantstelling door de vader van beoogd huurder onvoldoende is onderbouwd met gegevens over diens financiële positie. De vordering tot terugbetaling van teveel betaalde huur wegens onjuist toegepaste indexering wordt toegewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Violet Acar

advocaat en partner Straatman Koster advocaten