Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:111

Datum: 21-01-2020

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Levensverzekering met pensioenclausule. Geschil tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar over de rechten van de ex-echtgenote van de verzekeringnemer. Processueel ondeelbare rechtsverhouding die zou meebrengen dat ook de ex-echtgenote in het geding had moeten worden geroepen? C-polis waarbij de werknemer zelf de verzekeringnemer is. Artikel 2 lid 4 onder C Pensioen- en spaarfondsenwet; artikel 22 Regelen Verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en Spaarfondsenwet (oud). De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat de ex-echtgenote een eigen aanspraak heeft verkregen op bijzonder partnerpensioen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: