Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2014

ECLI:NL:GHAMS:2014:3544

Datum: 26-08-2014

Uitspraak naam: Oracle

Onderwerp(en): Te late opzegging

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

huur bedrijfsruimte; te late opzegging door huurder; niet is komen vast te staan dat het de verhuurder op of vóór de uiterste opzegdatum ondubbelzinnig duidelijk was dat huurder de huurovereenkomst niet wenste voort te zetten; huurovereenkomst derhalve voortgezet tot 31 maart 2017; nog te verschijnen huurtermijnen door hof niet toegewezen omdat deze nog niet opeisbaar zijn en er geen aanwijzingen zijn voor wanbetaling huurder, gelet op diens onweersproken stelling dat hij huur altijd stipt heeft voldaan; wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW afgewezen omdat huurovereenkomst is gesloten voor 8 augustus 2008.

Spreker(s)

mr.-Jorieke-van-Strijen.jpg
mr. Jorieke van Strijen

advocaat HabrakenRutten Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: