ECLI:NL:GHARL:2020:9903

Datum: 01-12-2020

Onderwerp: Bloc-clausule

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht

Vindplaats: Extern

In deze zaak vorderen enkele verzekerden van Yarden met een naturapakketpolis in kort geding dat het Yarden wordt verboden om zich te beroepen op een zogenaamde en-bloc-clausule, waardoor de uitkeringsrechten uit de verzekering beperkt worden. De voorzieningenrechter heeft een voorziening getroffen, die erop neerkomt dat Yarden zich niet op de en-bloc-clausule kan beroepen totdat de bodemrechter op het beroep op de en-bloc-clausule heeft beslist.Het hof wijst de vorderingen van de verzekerden af. De verzekerden hebben geen voldoende spoedeisend belang bij hun vorderingen. Los daarvan is onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Yarden zich niet met succes op de en-bloc-clausule zal kunnen beroepen. Mede gezien het relatief geringe belang van de verzekerden bij het treffen van een voorziening en het grote belang van Yarden dat die voorziening juist niet wordt getroffen, is er daarom onvoldoende grond de gevorderde voorziening toe te wijzen.

Ga naar uitspraak