Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2020:10568 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:10568

Datum: 17-12-2020

Onderwerp: Huwelijkse voorwaarden en oude begrippen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Peildatum. Gebruiksvergoeding woning. Verrekening banksaldi. Schenkingen behoren niet tot te verrekenen vermogen. Betekenis term ‘zaken’ ten tijde van opmaken huwelijkse voorwaarden in 1988. Waardering aandelen onderneming tegen intrinsieke waarde.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht