Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Amsterdam 13 juni 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2023:6120 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023

ECLI:NL:GHARL:2023:6120

Datum: 18-07-2023

Onderwerp: Aanvaarding

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verjaring. Samenloop art. 8:1793 BW met art. 3:310 lid 4 BW. De stuurman heeft met zijn speedboot de sloep overvaren, waarin het slachtoffer zat. Twee vrienden van het slachtoffer zijn daarbij om het leven gekomen. Het slachtoffer heeft ook schade geleden. De stuurman is strafrechtelijk veroordeeld. Het slachtoffer heeft als benadeelde partij schadevergoeding gevorderd in de strafprocedure. Die vordering is voor een groot deel toegewezen. Hij is niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering tot vergoeding van zijn inkomensschade. Deze schade vordert het slachtoffer in deze civiele procedure. De stuurman beroept zich erop dat de vordering is verjaard. Volgens hem geldt de korte verjaringstermijn van twee jaar uit het aanvaringsrecht. Het hof volgt het slachtoffer in zijn verweer dat de langere verjaringstermijn voor vergoeding van schade ten gevolge van strafbare feiten geldt. Daarbij is van belang dat het slachtoffer personenschade vordert. De vordering is dus niet verjaard.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rutger Evers

advocaat en partner Legaltree