Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2014

ECLI:NL:GHARL:2014:373

Datum: 21-01-2014

Onderwerp(en): Redelijkheid en billijkheid | derogerende werking

Erfrecht. Uiterste wilsbeschikking. Een erfstelling kan niet buiten toepassing worden gelaten door toepassing van het leerstuk van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: