Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2014

ECLI:NL:GHARL:2014:373

Datum: 21-01-2014

Onderwerp(en): derogerende werking

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Erfrecht. Uiterste wilsbeschikking. Een erfstelling kan niet buiten toepassing worden gelaten door toepassing van het leerstuk van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: