Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:3020

Datum: 29-03-2018

Onderwerp(en): Herstel dienstbetrekking

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Arbeidsrecht, Wwz.

Kantonrechter heeft niet ten onrechte ontbonden op g-grond. Onoplosbaar arbeidsconflict als gevolg van reactie werknemer op beoordeling en ingezet verbetertraject.

Ex tunc-beoordeling. Geen herplaatsingsmogelijkheden. Geen billijke vergoeding: verwijten aan adres werkgever staan in onvoldoende verband met verstoorde arbeidsverhouding; geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: