Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 februari 2015

ECLI:NL:GHARL:2015:672

Datum: 03-02-2015

Onderwerp(en): Conformiteit art. 7:18 BW

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Artikelen 6:233, 6:237 sub i en 6:94 lid 1 BW.

Annulering door consument van koopovereenkomst keuken. Art. 12 van de toepasselijke CBW-algemene voorwaarden geeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren tegen betaling van 30% van de koopsom.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: