Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2016

ECLI:NL:GHARL:2016:4214

Datum: 31-05-2016

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Werkgever niet ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Wwz-zaak. Vraag of kantonrechter in ontbindingsbeschikking ten onrechte de door werkneemster verzochte (additionele) billijke vergoeding heeft afgewezen. Hof oordeelt dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van werkgeefster.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: