Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 april 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:3293

Datum: 06-04-2021

Onderwerp(en): Pre -contractuele fase

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht

Projectontwikkeling. Totstandkoming overeenkomst. Afgebroken onderhandelingen. Schadevergoeding. Over één van de essentialia van de huurovereenkomst (de huurtermijn) is geen overeenstemming bereikt. Die huurovereenkomst is daarom niet tot stand gekomen. De clausule “voorbehoud goedkeuring directie” is, in de omstandigheden van dit geval, een totstandkomingsvoorbehoud. Die goedkeuring is nooit verkregen. Ook daarom is van een huurovereenkomst geen sprake. De huurder in spe heeft geen gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij de verhuurder in spe dat een huurovereenkomst tot stand zou komen. De huurder in spe was daarom niet verplicht verder te onderhandelen. De huurder in spe is niet tot schadevergoeding verplicht omdat het niet de huurder in spe is die de onderhandelingen heeft afgebroken én omdat deze niet tot verder onderhandelen verplicht was.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: