Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:8055

Datum: 06-10-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Aanvaardbaarheidstoets

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vaststelling kinderalimentatie. Behoefte, draagkracht, schulden, zorgkorting en terugbetalingsverplichting. Terughoudendheid bij toekennen van fictief inkomen aan verzorgende ouder.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: