Gerechtshof Den Haag 17 januari 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:131

Datum: 17-01-2018

Onderwerp(en): ‘Geringe waarde der baten’ (art. 4:209 BW)

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Nalatenschap is door alle erfgenamen beneficiair aanvaard en alle erfgenamen zijn dan vereffenaar (4:195 BW). Het verzoek tot opheffing van de vereffening kan onder meer door de vereffenaar worden gedaan (artikel 4:209 lid 1 BW). Dit betekent dat het opheffingsverzoek door de gezamenlijke vereffenaren dient te worden gedaan, dan wel door een of meer van hen met instemming van de andere vereffenaren.