Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2014:2875 Gerechtshof Den Haag 20 augustus 2014

ECLI:NL:GHDHA:2014:2875

Datum: 20-08-2014

Onderwerp: Een overview

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Op het verzoek tot vervanging van eerder door rechtbank benoemde bijzondere curator is, omdat het om een zaak van afstamming gaat, artikel 1:212 BW toepasselijk. Dat bepaalt dat de benoeming geschiedt door de rechtbank. Het hof oordeelt dat een redelijke wetstoepassing met zich brengt dat in een geval als dit het hof bevoegd is te beslissen op het verzoek tot vervanging van de bijzondere curator. Deze benoeming dient kennelijk om praktische redenen plaats te vinden door de rechter die ook de hoofdzaak behandelt, ter voorkoming van de noodzaak om een afzonderlijke procedure te voeren ter benoeming van een bijzondere curator. Van een tekortschieten door bijzondere curator in haar taakvervulling is niet gebleken. Dat de bijzondere curator een ander standpunt heeft ingenomen dan de moeder welgevallig was, maakt niet dat de bijzondere curator tekort is geschoten in haar taak, noch dat zij geen juiste interpretatie van de situatie heeft gegeven. Het hof ziet dan ook geen gronden om tot vervanging van de bijzondere curator over te gaan.

Ga naar uitspraak