Gerechtshof Den Haag 25 juli 2012

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX7200

Datum: 25-07-2012

Onderwerp(en): Uitwerking verrekenbeding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:142 BW, Art. 1:81 BW, Art. 198 Rv.

Uitwerking verrekenbeding; verrekening overeenkomstig verhouding overgespaard inkomen en privévermogen; belang van kasstromen; benoeming deskundige voor waardering van aandelen op basis van intrinsieke waarde.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel