Gerechtshof Den Haag 28 april 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:872

Datum: 28-04-2020

Onderwerp(en): (On)mogelijkheden van de procedure ex art. 96 Rv.

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:613 BW

Havenbedrijf gerechtigd toestemming verrichten nevenwerkzaamheden Watertaxi in te trekken. Termijn die de kantonrechter daarvoor heeft bepaald is redelijk. Eenzijdig wijzigingsbeding; toetsingskader art. 7:613 BW

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: