Gerechtshof Den Haag 30 juli 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:1944

Datum: 30-07-2019

Onderwerp(en): Schadevergoeding buiten Wwz om

Arbeidsovereenkomst, beeindiging met wederzijds goedvinden. Reorganisatie, geschil over uitwisselbaarheid functies en herplaatsing. Schadevergoeding wegens toerekenbaar tekortschieten werkgever? Bewijslastverdeling