Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 september 2016

ECLI:NL:GHSHE:2016:3994

Datum: 01-09-2016

Onderwerp(en): Ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

WWZ; ontbreken van deskundigenoordeel ex artikel 7:671b lid 5 sub b BW;

zieke werknemer (m.n. verslaving); ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werkgever primair op e-grond (verwijtbaar handelen werknemer), subsidiair op g-grond (verstoorde arbeidsverhouding); gedragingen die allemaal het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen betreffen;

zie ook ECLI:NL:GHESHE:2016:3774 over deskundigenoordeel re-integratieverplichtingen bij ontbindingsverzoek

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: