Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 september 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:2704

Datum: 01-09-2020

Onderwerp(en): Verdeling nalatenschap

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 150 Rv., Art. 6:119 BW, Art. 3:194 lid 2 BW, Art. 4:1167 (oud) BW, Art. 1:88 BW

Vorderingen van erfgenamen jegens elkaar. Geen sprake van opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van een eigendomsaandeel van een goed behorende tot de gemeenschap (art. 3:194 lid 2 BW). Rekening en verantwoording op straffe van een dwangsom