Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 januari 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:65

Datum: 12-01-2017

Onderwerp(en): Instemming of zelf opzeggen?

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:670b lid 2 BW

WWZ.

Werknemer vraagt een ontslag op staande voet om te zetten in een ontslag op eigen verzoek.

Is dat een beëindigingsovereenkomst of een opzegging van de werknemer? Voor het rechtsgevolg maakt dat niet uit.

Werknemer heeft tijdig een verklaring uitgebracht ex 7:670b lid 2 BW.

Een opzegging onder deze omstandigheden is geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die is gericht op vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; WWZ heeft geen wijziging gebracht in deze jurisprudentie.