Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 december 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:5803

Datum: 19-12-2017

Onderwerp(en): Geen ziekmelding

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Werknemer meent arbeidsongeschikt wegens ziekte te zijn vlak voor het einde van de dienstbetrekking, maar meldt zich niet ziek bij de werkgever. Verwikkelingen die daarvan het gevolg zijn.