ECLI:NL:GHSHE:2018:1228

Datum: 22-03-2018

Onderwerp: Billijke vergoeding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:683 lid 3 BW, Art. 7:671b lid 8 sub c BW

Vindplaats: Extern

WWZontbinding op verzoek werkgever; billijke vergoeding ex artikel 7:683 lid 3 BW afgewezen: arbeidsovereenkomst terecht ontbonden wegens ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding; billijke vergoeding ex artikel 7:671b lid 8 sub c BW toegewezen: ernstig verwijtbaar handelen werkgever; veroordeling tot gedeeltelijke terugbetaling transitievergoeding; nevenvorderingen werknemer afgewezen.

Ga naar uitspraak