Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 maart 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:1228

Datum: 22-03-2018

Onderwerp(en): Billijke vergoeding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:683 lid 3 BW, Art. 7:671b lid 8 sub c BW

WWZ

ontbinding op verzoek werkgever; billijke vergoeding ex artikel 7:683 lid 3 BW afgewezen: arbeidsovereenkomst terecht ontbonden wegens ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding; billijke vergoeding ex artikel 7:671b lid 8 sub c BW toegewezen: ernstig verwijtbaar handelen werkgever; veroordeling tot gedeeltelijke terugbetaling transitievergoeding; nevenvorderingen werknemer afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: