Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 juli 2013

ECLI:NL:GHSHE:2013:3331

Datum: 23-07-2013

Onderwerp(en): Vernietiging rechtshandeling en verjaring

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Ambstshalve toepassing door rechter van de in artikel 4:54 lid 2 BW neergelegde vervaltermijn.