Rechtbank Rotterdam 3 november 2023 Rechtbank Gelderland 25 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023 Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2014:5167 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 december 2014

ECLI:NL:GHSHE:2014:5167

Datum: 09-12-2014

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Extern


Vordering ontruiming in Kort Geding na buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst met betrekking tot een woning na sluiting in verband met een tweetal aanslagen op de bewoner, bestuurder van een motorclub.

Huurder vervult een bestuursfunctie bij een chapter van de motorclub Bandidos. Vanwege een tweetal aanslagen op de door hem gehuurde woning in maart 2014 heeft de burgemeester op grond van diens bevoegdheid ex artikel 174a Gemeentewet de woning van huurder gesloten. Dat geeft de verhuurder de bevoegdheid om de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder heeft dat ook gedaan.
Het hof komt tot het oordeel dat de huurder bepleitbare argumenten heeft voor zijn standpunt dat de beslissing tot sluiting van zijn woning in een daartegen te voeren bestuursrechtelijke procedure geen stand zal houden. In dat geval kan de ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder geen stand houden. Bovendien heeft de huurder bepleitbare argumenten voor het standpunt dat de verhuurder onder de gegeven omstandigheden geen gebruik had mogen maken van de bevoegdheid om de huurovereenkomst te ontbinden.
Dit betekent dat voorshands niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat een vordering tot ontruiming van het gehuurde in een bodemprocedure zal worden toegewezen.

Ga naar uitspraak